Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009

Θρησκεία α λά Τούρκα

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Αντιφωνητής"
(φύλλο 16/12/2008)
____________________________________________

Ο Ψευδομουφτής Αχμέτ Μέτε

«Τόν περασμένο μήνα πραγματοποιήσαμε μία ἐπίσκεψη στή Ρόδο καί εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά γνωριστοῦμε μέ τούς τουρκομουσουλμάνους ἀδελφούς μας πού ζοῦν ἐκεῖ καί νά ἀκούσουμε τά βάσανά τους καί τά προβλήματά τους. (...) Ἡ κατάσταση αὐτή τή στιγμή εἶναι θλιβερή. Οἱ ἀδελφοί μας πού συνειδητοποίησαν τήν τραγικότητα τῆς κατάστασης ζήτησαν ἀρκετές φορές ἀπό τήν ἑλληνική διοίκηση νά μποροῦν νά μαθαίνουν τά τουρκικά καί τή θρησκεία μας, νά πραγματοποιοῦν τίς θρησκευτικές τους ὑποχρεώσεις ἀλλά δέν τούς δόθηκε κἄν ἀπάντηση. Ἐν συντομίᾳ οἱ ἀδελφοί μας πού ζοῦν ἐκεῖ εἶναι σέ ἄθλια κατάσταση.
(...) Τό ζουμί τῆς ὑπόθεσης εἶναι τό ἑξῆς: «Τά παιχνίδια πού παίζονται στή Δυτική Θράκη παίχτηκαν νωρίτερα στή Ρόδο, κι ὅταν ἐξαφανίστηκε ἡ θρησκεία καί ἡ γλῶσσα τά παιχνίδια τους ἔπιασαν τόπο σέ μεγάλο βαθμό».
Τελευταίως συνεχίζονται καί σέ μᾶς τά παιχνίδια γιά νά μᾶς διαλύσουν. Γίνεται διαχωρισμός σέ Τούρκους, Πομάκους καί Τσιγγάνους, καί σάν νά μήν ἔφτανε αὐτό ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ πού αἰσθάνονται Ἕλληνες. Ἄν πᾶμε λίγο παρακάτω, ζητοῦνται καί σχολεῖα γι’ αὐτούς. Εἶναι φανερός ὁ σκοπός τους. Παίζεται τό ἴδιο σενάριο μέ τῆς Ρόδου, ὥστε τά παιδιά μας νά ἐκπαιδευτοῦν σέ σχολεῖα ἀποκλειστικά ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης. Ἀξιότιμοι φίλοι μου, περνάει ὁ χρόνος καί εἶναι ὥρα νά ἀντιληφθοῦμε τόν μεγάλο αὐτόν κίνδυνο. Ἄν ὑπάρχουν κάποιοι πού ἀκόμα δέν θέλουν νά τό καταλάβουν, ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΑΡΤΙΑ. Αὐτοί δέν κάνουν κακό μόνο στόν ἑαυτό τους ἀλλά κάνουν κακό καί στά παιδιά τους, παρεμποδίζοντας καί καθυστερώντας τήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων. ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί μου! Παροχή ἐκπαίδευσης στά παιδιά μας στά νηπιαγωγεῖα μόνο ἀπό χριστιανούς - Ἕλληνες δασκάλους εἶναι πάρα πολύ ἐπικίνδυνο. Θά πληγωθεῖ πολύ ἄσχημα ἡ μέλλουσα ἐκπαιδευτική πορεία αὐτῶν τῶν παιδιῶν μας πού δέν θά διδάσκονται τή μητρική τους γλῶσσα, τά τουρκικά, καί δέν θά γνωρίσουν τόν δικό τους πολιτισμό. Ἄλλωστε δέν εἶναι διαφορετική ἡ κατάσταση καί στά δημοτικά μας. Παρέχεται ἐκπαίδευση ἀπό δασκάλους πού δέν γνωρίζουν τά τουρκικά κι ἔτσι τά παιδιά μας καταδικάζονται σέ ἀποτυχία. Σ’ αὐτό τό θέμα ἀναλογοῦν πολλές εὐθῦνες στούς γονεῖς...»
Αὐτό πού διαβάσατε πιό πάνω εἶναι στό μήνυμα τοῦ τουρκομουφτῆ Ξάνθης, ΑΧΜΕΤ ΜΕΤΕ, γιά τήν μεγαλύτερη γιορτή τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου! Πάνω ἀπό τό μισό κείμενο τοῦ μηνύματος πού ἔστειλε ἀπό τή Μέκκα ἀφοροῦσε τά ἐθνικοθρησκευτικά μηνύματα γιά τή μειονότητα τῆς Θράκης: Νά μήν δεχθοῦν δημόσια νηπιαγωγεῖα, νά μήν στέλνουν τά παιδιά τους στά δημόσια σχολεῖα, νά στραφοῦν κατά τῶν Πομάκων καί τῶν Τσιγγάνων πού ἱδρύουν δικούς τους συλλόγους (διεκδικώντας τήν ταυτότητά τους καί τό δικαίωμα στόν αὐτοπροσδιορισμό). Κι ὅποιος δέν συμφωνεῖ; Εἶναι προδότης καί ἁμαρτωλός!
Δέν εἶναι βέβαια ἡ πρώτη φορά πού ὁ λεγάμενος - πού ἔχει δώσει δείγματα ἀνοικτῆς πρακτορικῆς δράσης ὑπέρ τῆς Ἄγκυρας - ξερνάει τέτοιες ἀθλιότητες μέ τόν μανδύα τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη. Καλά εἶναι ὅμως νά καταγράφεται κάθε φορά αὐτή ἡ αἰσχρή χρήση τοῦ θρησκευόμενου μειονοτικοῦ κόσμου ἀπό τούς πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἔτσι γιά νά ξέρουμε σέ ποιόν ἀναφερόμαστε καί μέ ποιούς συμβιώνουμε.
ΠΗΓΗ: ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: