Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Η λίστα των Ποντιακών οργανώσεων που παρακολουθεί η τουρκία

YUNANİSTAN'IN, YUNANİSTAN İÇİNDE VE DÜNYADA KURDUĞU
PONTUS DERNEKLERİ

1. Kanada Pontus Federasyonu
2. Philadelphia "Akrite" Pontuslular Birliği (ABD)
3. Avustralya-Melbourne-Victoria PanPontus Komitesi
4. Atina Geriye Gelen Yunan Soydaşlarını Karşılama ve Yerleştirme Kurumu
(EIYAADE)
5. Atina Pontuslu Sanatçılar Kurumu
6. Yunan Pontus Kurtuluş Birliği
7. Arğonafte Komnini Pontus Derneği
8. Hür Pontus için Vatan Pontus Kurtuluş Birliği
9. Pontus-Tirebolulular Kardeşlik Derneği
10. Yunan-Pontus Kurtuluş Birliği
11. Kalithea "I Argo" Pontus Derneği
12. Pontuslular Derneği
13. Pontuslu Öğrenciler Derneği
14. Kalamaria Kromneanlılar Kardeşlik Derneği
15. PanHelenik Pontuslular Dernekleri Birliği
16. Tüm Yunanistan Pontus Dernekleri Federasyonu (PEPİS)
17. Pontuslu Göçmenler için Milli Vakıf
18. Pontus Birliği
19. İyon-Yunan Cemiyeti
20. Attiki-Melissia Pontuslular Birliği
21. Attiki "Ta Surmena" Pontus Yunan Birliği
22. Attiki-Menidion "O Evklidis" Pontuslular Derneği
23. Ardessa-"I Ardessa" Kültür Derneği
24. Arama-Sitogralılar Kültür Derneği
25. "Aetorahi Elassona" Pontus Kültür Derneği
26. Ayios Theorodus Gavras Pontuslular Derneği
27. Amindeos-Lakkia Pontuslular Derneği
28. Almopia Karadeniz Klübü
29. Almanya-Batı Berlin Pontus Dernekleri Federasyonu
30. Almanya-Yunanlı Pontussular Dernekleri Federasyonu

31. Berlin-Pontus Yunanlılar Derneği
32. Batum-Pontus Yunanlılar Derneği
33. Bremen-Pontus Yunanlılar Derneği
34.Bitigheim-"Panaiya Sumela" Pontuslular Derneği
35. Boston-"Panayia Sumela" Pontus Kolonisi
36. Boston "Pontiaki Estia" Derneği
37. Boston "I Matsuka" Kültür Derneği
38. Dünya Pontuslular Derneği
39. Drama-N. Sevastia Pontus Kültür Derneği
40. Drama-"I Komnini" Pontuslular Derneği
41. Drama-Lefkogio "Evksinos Pontus" Pontus Kültür Derneği
42. Diavati "O Aleksandros İpsilantis" Pontuslular Derneği
43. "Dimitrios İpsilantis" Nea Philadelphia ve Çevresi Pontus Derneği
44. Dachau-Pontus Yunanlılar Derneği
45. Düsseldorf-Pontus Yunanlılar Derneği
46. Dortmund-Pontus Yunanlılar Derneği
47. Epir-Küçük Asyalılar Kardeşlik Derneği
48. Esessa "O Theorodos Gavras" Pontuslular Derneği
49. Eski SSCB Pontuslular Federasyonu
50. Etoloakarnania-Ayios Kanstandinos "D. Psathas" Pontuslular Derneği
51. Eteloakarnania "Hamanes Patrides" Pontus Kültür Derneği
52. Evros "Aleksios Komninos" Pontuslular Kültür Derneği
53. F. Almanya Pontus Yunan Dernekleri Federasyonu
54. Frankfurt Pontus Yunanlılar Derneği
55. Florina Karadeniz Klübü - Gümülcine Özgür Pontus Vatanperver Teşkilatı
56. Grevena Pontuslular ve Küçük Asyalılar Derneği
57. Güney Yunanistan Pontus Dernekleri Federasyonu
58. Grevena-Kivoto Pontus Kültür Derneği
59. Hanya "Panaia Sumela" Pontus Derneği
60. Haydari "Pontiaki Lira" Pontuslular Derneği
61. Haydari Pontuslular Derneği
62. Hamburg Pontus Yunanlılar Derneği
63. Igumenitsa "Diyoyenis O Sinopepus" Pontuslular Derneği
64. İskenderiye ve Çevresi Pontuslular Derneği
65. Iliupolis "O Aleksandros İpsilantis" Pontuslular Derneği
66. "İ Panayia Gumera" Pontuslular Kardeşlik Derneği
67. İsviçre-Zürih Pontuslular Birliği
68. İsveç-Lud Pontus Yunanlılar Derneği
69. İpsilantis Pontus Derneği
70. Kalamaria "Kromnean" Kardeşlik Derneği,
71. Kromneon Kalamarias Pontus Derneği
72. Kalamaria Kırımlılar Kardeşliği
73. Kavala-Pontuslu Öğrenciler Birliği
74. Kavala-Pontuslular Klübü
75. Kozanı-Ayios Dimitrios "Ayios Yanis Vazelon" Derneği
76. Kozanı Karadeniz Klübü
77. Korinos "Karadeniz" Pontuslular Derneği
78. Koridallos "Karadeniz" Pontuslular Derneği
79. Kastania "Amaranton" Pontus Kültür Derneği
80. Katerini "Akritas" Pontus Kültür Derneği
81. Kalithea "i Proodos" Pontuslular Derneği
82. Kilkis "i Argonafte" Pontuslular Birliği
83. Kastoria "Karadeniz" Klubü
84. Köln Pontus Yunanlılar Derneği
85. Florina-Karadeniz Klübü
86. Lamia-Fithiotida Pontuslular Birliği
87. Lutviegshaven Pontus Yunanlılar Derneği
88. Makroporion Pontuslular Derneği
89. Menemen Pontus Derneği
90. Münih Pontus Yunanlıları Derneği
91. Melbourne Pontus Ocağı
92. Montreal "Karadeniz" Derneği
93. Nea Hili "Karadeniz" Şileliler Derneği
94. Nikea-Koridallos Pontuslular Birliği
95. Nea İonia "i Zoodohos Piyi" Pontuslular Birliği
96. Nestos-Hrisupolis Pontuslular Derneği
97. Nausa Pontuslular "Karadeniz" Klübü
98. Norfolk "Pontus" Birliği
99. N. Philadelphia "İpsilantis" Pontuslular Derneği
100. Nürnberg Pontus Yunanlılar Derneği
101. New York "Komnini" Pontus Sendikası
102. New York "Panaia Sumela" Derneği
103. "O Pontos" Kesarialılar Kültür Derneği
104. Orecastro Kültür-Spor Derneği
105. Ohio-"Komnini" Pontus Klübü
106. PanHelenik Pontus Dernekleri Birliği
107. PanHelenik "Panaia Sumela" Kutsal Kurumu
108. Ptolemadia Karadeniz Klübü
109. Ptolemadia-Pontuslular Birliği
110. Pieria Pontuslular Birliği
111. Pieria-Trabzon "O İpsilantis" Pontus Kültür Derneği
112. Patra "Faros" Pontuslular Derneği
113. Pire Yunan Kültür Pontus Klübü
114. Pire-Perama Pontuslular Derneği
115. Pontian Brotherhood "Bontoxehiteas" of N.S.W. Limited
116. Pontus ve Kıbrıs Rumları Dayanışma Derneği
117. Prosotsani "O Pontos" Pontuslular Derneği
118. Policastro "i Akrites" Pontuslular Derneği
119. Pelli "İpsilante" Pontus Kültür Derneği
120. Preveza-N. Sampsunta "i amisos" Kültür Derneği
121. Pontus Etüdler Merkezi
122. Russelsheim Pontus Yunanlılar Derneği
123. Rodos "O Digenis" Pontuslular Derneği
124. Selanik-PanHelenik Pontus Dernekleri Birliği
125. Selanik "Panaia Sumela" Sendikası
126. Selanik "Karadeniz" Klübü
127. Selanik "i Anayanisi" PanHelenik Pontus Yaşlılar Evi
128. Selanik İoniki Ocağı
129. Selanik Pontuslular Feneri
130. Selanik "Ayios Theorodos-Gavra" Pontus Derneği
131. Selanik Pontus İncelemeleri Enstitüsü
132. Selanik-Meseos "O Pontos" Kültür Derneği
133. Selanik Bafralılar Derneği
134. Selanik-"İ Eptakokomas Santa" Santalılar Derneği
135. Selanik-Yorgios K, Fotiadis" Tiyatro Derneği
136. Selanik-Eleftherio Kordelyo Karadenizliler Derneği
137. Selanik Serbest Felsefe ve Sosyal Bilimler Merkezi
138. Avgi Kültür Merkezi
139. Selanik-Peristereota "Ayios Yorgios" Derneği
140. Selanik- "Akrite Tu Pontu" Stavrupolis Pontuslular Derneği
141. Selanik-Kirio Pontuslular Yardımlaşma Derneği
142. Selanik-Evosmos "Panaia Kremasti" Pontuslular Derneği
143. Selanik- Aristotelion Üniversitesi Pontuslu Öğrenciler Derneği
144. Selanik Pontuslu Öğrenciler Birliği
145. Selanik Batı Kesimi Pontus Derneği
146. Selanik Pontus Araştırma Merkezi
147. Selanik-O Neos Kafkasos Kültür Derneği
148. Selanik-Stavrupolis Pontuslular Birliği
149. Selanik Thermi "Panaia Sumela" Derneği
150. Selanik Kuzey Yunanistan Sanatçılar Derneği
151. Selanik Matsoukas Pontuslular Birliği
152. Selanik Kalithea Pontus Kültür Derneği
153. Selanik Panaroma Pontuslular Derneği
154. Selanik Pontuslu Kadınlar Birliği
155. Selanik Sikea Karadeniz Ocağı,
156. Selanik Triandria Pontuslular Derneği
157. Selanik Küçük Asyalılar Klübü
158. Selanik Yunanistan Pontus Gençler Birliği
159. Selanik Kalamaryas Derneği
160. Selanik Panaia Sumela Derneği
161. Serez Karadenizliler Klübü
162. Stocholm Karadeniz Pontus Derneği
163. Sydney "Panaia Sumela" Panpontus Derneği
164. Svebs-Gmud Pontus Yunanlılar Derneği
165. Stuggart Pontus Yunanlıları Derneği
166. Thiva "O Pontus" Karadeniz Klübü
167. Tiflis Pontuslu Helenler Derneği
168. Toronto "panaia Sumela" Derneği
169. Thrilorion Pontuslular Kültür Birliği
170. Veria Karadeniz Klübü
171. Whittlesld "Panaia Sumela" Kardeşlik Derneği
172. Wuppertal ve Çevresi Pantos Kardeşlik Derneği
173. Wiesbaden Pontus Yunanlılar Derneği
174. Yannitsa Pontuslular Derneği
175. Yannitsa Kria Vrisi "Aleksandros İpsilantis" Pontus Kültür Derneği
176. İskeçe Pontuslular Derneği
ΠΗΓΗ: strategy-geopolitics

Δεν υπάρχουν σχόλια: